Pragnienie cudu

Bogumił Jarmulak Czy Bóg także dzisiaj czyni cuda? Oczywiście. A skoro tak, to czy z równą częstotliwością jak za czasów Jezusa, Mojżesza czy Eliasza? Nie jest to podchwytliwe pytanie, ale …

Oznajmianie prawdy

Mark Rushdoony „Ojciec synom oznajmi prawdę twoją.” Izajasz 38:19, Biblia Gdańska       Humanizm to idea kultu człowieka – przekonanie, że człowiek jest istotą najwyższą i dlatego autonomiczną. To …

Myślę, więc wierzę?

Marek Kmieć Zastanówmy się nad tym, czy powyższe stwierdzenie odpowiada prawdzie, a może to wszystko jedno, w jakiej kolejności ułożymy te słowa? Na samym początku chciałbym stwierdzić rzecz oczywistą dotyczącą …

Kaznodziejstwo – droga ku Reformacji

Bogumił Jarmulak „Wykład słów twoich oświeca, daje rozum prostaczkom.” Psalm 119:130       Kiedy próbowano wykreować Lutra na bohatera narodowego, symbol dążenia Niemiec do wolności i wielkości, odpowiedział, że …

Subiektywizm

Paweł Bartosik Często się zdarza, że podczas rozmów podejmujących katolicko-protestanckie kontrowersje spotykamy się z zarzutami o subiektywność naszych opinii. Na pierwszy rzut oka słuszne wydają się rzymskokatolickie argumentacje dotyczące kwestii …

Ospałość

Charles H. Spurgeon Nie można, będąc gnuśnym, cieszyć się społecznością z Chrystusem, bo jest On osobą, która nie ociąga się. Kiedy Jego lud chce z Nim rozmawiać, musi dochować Mu …

Podstawy poznania Boga

Bogumił Jarmulak I. Autorytet Kiedy wypowiadamy się na jakikolwiek temat, zawsze powołujemy się na jakiś autorytet, który pozwala nam stwierdzić to, co chcemy powiedzieć. Mówimy: Ale przecież widziałem to na …

Sceptycyzm i zabobon

William Arnot „Szyderca nadaremnie szuka mądrości, lecz dla roztropnego poznanie jest rzeczą łatwą.” Przypowieści 14:6 Ci, którzy odrzucają Biblię, stale powtarzają, że szukają prawdy. Powyższe powiedzenie wzięte jest prosto z …

Znamiona Kościoła, cz. 1

Bogumił Jarmulak 1. Pytanie Czy zadaliście sobie kiedyś pytanie, co wyróżnia kościół od innych grup społecznych? Po czym poznamy, że mamy do czynienia z kościołem, a nie z organizacją misyjną, …

Czyżbyś był znudzony?

Marek Kmieć Biblia poucza nas, że jesteśmy Bożymi stworzeniami i żyjemy w świecie, który należy do Niego (Ps. 100,3; 24,1). W dwóch poprzednich artykułach stwierdziliśmy, że świat, w którym żyjemy …

Samozachwyt Boga

Marek Kmieć „Bóg i Ojciec Pana Jezusa, który jest błogosławiony na wieki… .” 2 Kor. 11:31 Co jest najważniejszym filarem prawdziwej wiary? Co jest najważniejszym elementem prawdziwego (życiodajnego) światopoglądu? Najważniejszym …

O radości i smutku

Mateusz Wichary W studiach teologicznych często omija się sferę połączenia systemu teologii z nastawieniem do życia, czyli z pewną stałą naszych emocji. Tymczasem, gdy czytamy Biblię, to okazuje się, że …

Boży świat

Marek Kmieć „Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia, świat i ci, którzy na nim mieszkają.” Ps. 24,1 Biblia mówi, że cała ziemia, cały świat i wszyscy jego mieszkańcy …

Józef

Bogumił Jarmulak Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. List do Rzymian 8:28 Józef znalazł się …

Język i usta

William Arnot “Nie ma nienawiści w ustach sprawiedliwego, lecz kto rozsiewa oszczerstwa, jest głupi. Gdzie dużo słów, tam nie brak występku, lecz kto opanowuje swój język, jest roztropny. Język sprawiedliwego …

Jezus przyszedł w ciele

Bogumił Jarmulak „Po tym poznawajcie Ducha Bożego: Wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest.” – 1 Jana 4:2 Zazwyczaj musimy przekonywać ludzi, że Jezus …

Jan Łaski, polski reformator

Jerzy Siciarz W centrum zainteresowania reformatorów Kościoła leżała Ewangelia i prawda objawiona w Bożym Słowie, a szczególne miejsce w ich nauczaniu zajmowała doktryna o usprawiedliwieniu z wiary jedynie. Jednym z …

Jan Kalwin

Bogumił Jarmulak Jan Kalwin to jeden z najbardziej znanych reformatorów Kościoła. Wzbudza też najwięcej emocji zarówno ze względu na swoją teologię, a szczególnie naukę o predestynacji, jak i działalność w …

Historie pełne treści

Bogumił Jarmulak Dlaczego lubimy opowiadania Polacy nie czytają zbyt wiele – statystycznie jedną książkę na półtora roku. Większość z nas lubi jednak opowiadania i historie. Dlaczego? Myślę, że nie chodzi …

Gotów, by argumentować

Greg Banhsen Czy to konieczne? Nagle przepełniły mnie pełne pobożności odczucia, kiedy po raz pierwszy usłyszałem mówiącą z przekonaniem osobę: „Słowo Boże nie potrzebuje obrony bardziej niż lew w klatce. …

Głoszenie Słowa

Bogumił Jarmulak „Cokolwiek wcześniej zostało napisane, dla naszego pouczenia zostało napisane, abyśmy przez wytrwałość i zachętę, jakie płyną z Pism, nadzieję mieli. Bóg zaś, który jest źródłem wytrwałości i zachęty, …

Gdzie są ci wszyscy mężczyźni?

Bogumił Jarmulak „Głoś kazania dla kobiet, a pozyskasz kobiety. Głoś kazania dla mężczyzn, a pozyskasz mężczyzn, kobiety i dzieci.” Steve M. Schlissel, pastor O trafności powyższego stwierdzenia nietrudno się przekonać. …

Filmy, opowieści i apologetyka

Brian Godawa Opowieści świętują udany powrót. Wraz z rosnącym wpływem postmodernizmu na kulturalny krajobraz coraz bardziej kwestionuje się wartość racjonalnej argumentacji i empirycznej obserwacji w poszukiwaniu znaczenia i prawdy. Opowieści …

Ewolucja czy stworzenie – cz. 1

Marek Kmieć Nie ma chyba tematu, który pojawiałby się szybciej przy okazji głoszenia Ewangelii, niż temat ewolucji biologicznej. To jest jeden z pierwszych zarzutów, który stawia niewierzący (wraz z odrzuceniem …

Ewangelizacja bez poczucia winy

Douglas Wilson Rozpocznę od bardzo ważnej uwagi. Jezus Chrystus wezwał apostołów do głoszenia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu (Mk. 16:15). Misję Kościoła znajdujemy w Wielkim Posłannictwie – czynienie uczniami wszystkich narodów, chrzczenie …

Eutanazja

Bogumił Jarmulak Z powodu decyzji rządów Holandii i Belgii ponownie rozgorzała dyskusja o eutanazji. Pierwotnie termin eutanazja oznaczał dobrą lub szczęśliwą śmierć. Dzisiaj używa się go na oznaczenie zabójstwa z …

Etyka

Bogumił Jarmulak Żyjemy w czasach, gdy kwestie etyczne należą do najczęstszych tematów rozmów. Daje to chrześcijanom szansę na złożenie świadectwa o Chrystusie ludziom, którzy zazwyczaj nie okazują zainteresowania Ewangelią. Niestety …

Edukacja domowa

Marek Budajczak Kształcić i wychowywać można dzieci na kilka sposobów. Pospolitym jest obecnie posyłanie ich do wybranych szkół – państwowych, prywatnych lub wspólnotowych – i na kolejnych poziomach: podstawowym, gimnazjalnym …

Edukacja – brama do przyszłości

Bogumił Jarmulak „Los imperiów zależy od edukacji młodzieży.” Arystoteles „By kontrolować przyszłość, trzeba kontrolować edukację.” R. J. Rushdoony Józef Stalin był złym człowiekiem. Czasami miał jednak rację. Choćby wtedy, gdy …

Dzieci i Królestwo

Bogumił Jarmulak „Wtedy przyniesiono Mu dzieci, aby włożył na  nie ręce i pomodlił się za nie, lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. Ale Jezus rzekł: ‘Dopuśćcie dzieci i nie przeszkadzajcie …

Dlaczego sakramenty?

Peter J. Leithart Niezmienny rytm Summy teologii Tomasza z Akwinu jest jak muzyka – porusza całym ciałem. Wystarczy przeczytać kilka rozdziałów, by dać się mu porwać. Zaczynasz wybijać takt, nucić …

Dla kogo nabożeństwo?

Bogumił Jarmulak Współczesne kościoły coraz bardziej odchodzą od tradycyjnego modelu nabożeństwa. Niektóre już dawno zarzuciły zwyczaj zgromadzania się w niedzielę. Powodów jest kilka. Jedni twierdzą, że nabożeństwo w niedzielny poranek …

Debora: matka narodu

Bogumił Jarmulak Co roku obchodzimy Dzień Matki, ale coraz mniej młodych kobiet marzy o byciu matką. Macierzyństwo coraz częściej postrzegane jest jako przeszkoda w robieniu kariery lub samorealizacji. Wychowywanie dzieci …

Czynienie uczniami a Kościół

Rich Lusk Życie Kościoła to czynienie uczniami. Nic nie jest w stanie zastąpić matczynej, wychowawczej roli Kościoła, który czyni uczniami. Kościół to przecież szkoła uczniów. Wstępujemy do niej przez chrzest, …

Czy lubimy słuchać kazań?

Paweł Bartosik Kazania są nieodłączną częścią nabożeństwa chrześcijańskiego. W tradycji reformowanej, a również w baptystycznej są one centralnym punktem niedzielnych zgromadzeń. Pozostałe elementy: śpiew, modlitwa czy nawet sprawowanie Wieczerzy Pańskiej …

Cudowność

Andrew Sandlin Na całym świecie w rozważaniach dotyczących Bożego działania pojawiają się te same dwie błędne interpretacje. Pierwsza wszystko nazywa cudem. Druga odwrotnie – całkowicie usuwa cudowność z naszego życia. …

Cierpiący Zbawiciel

Bogumił Jarmulak Patrząc na krzyż Gdy patrzymy na krzyż Chrystusa, nie mamy wątpliwości, że nasz Zbawiciel cierpiał za nasze grzechy. „Mąż boleści, doświadczony w cierpieniu. (…) Nasze cierpienia wziął na …

Chrześcijańska kultura

Bogumił Jarmulak Kultura to uzewnętrznienie religii. Henry Van Til Religia to szkielet, kultura to ciało. P. Andrew Sandlin I. Potrzeba chrześcijańskiej kultury Abraham Kuyper, premier Holandii w latach 1901-1905, mówiąc …

Chrześcijanin na nabożeństwie

Paweł Bartosik „Pójdźcie, pokłońmy się i padnijmy na twarz! Klęknijmy przed Panem, który uczynił!” Psalm 95 „Wysławiajcie Pana ze mną! Wywyższajmy wspólnie imię Jego!” Psalm 34:4 Publiczne zgromadzenie Biblia wiele …

Chłopcy i mężczyźni

Bogumił Jarmulak Męskość to zdolność ofiarowania siły na ołtarzu dobra. Douglas Jones Już pisałem o feminizacji Kościoła (RwP, 1-2/2000). To samo można powiedzieć o rodzinie i szkole. W szczególny sposób …

Charakter Królestwa Chrystusa

Andrew Sandlin „Nie będzie krzyczał ani wołał , ani nie wyda na zewnątrz swojego głosu. Trzciny nadłamanej nie dołamie ani knota gasnącego nie dogasi, ludom ogłosi prawo.” (Iz. 42:2,3). Głównym …

Cała Biblia na całe życie

Paweł Bartosik „A On odpowiadając rzekł: Napisano: Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.” Ew. Mateusza 4:4 Boży autorytet Kiedy mówimy, że autorytet Biblii …

Biblia i polityka

BOGUMIŁ JARMULAK Chcesz się nie bać władzy? Czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę. Jest ona bowiem na służbie u Boga, tobie ku dobremu. Ale jeśli czynisz źle, bój …

(Nie)tolerancja postmodernizmu

BOGUMIŁ JARMULAK Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem, którzy zamieniają ciemność na światło, a światło na ciemność, którzy przemieniają gorycz na słodycz, a słodycz na gorycz. Izajasz …