Pragnienie cudu

Bogumił Jarmulak Czy Bóg także dzisiaj czyni cuda? Oczywiście. A skoro tak, to czy z równą częstotliwością jak za czasów Jezusa, Mojżesza czy Eliasza? Nie jest to podchwytliwe pytanie, ale …

Kaznodziejstwo – droga ku Reformacji

Bogumił Jarmulak „Wykład słów twoich oświeca, daje rozum prostaczkom.” Psalm 119:130       Kiedy próbowano wykreować Lutra na bohatera narodowego, symbol dążenia Niemiec do wolności i wielkości, odpowiedział, że …

Podstawy poznania Boga

Bogumił Jarmulak I. Autorytet Kiedy wypowiadamy się na jakikolwiek temat, zawsze powołujemy się na jakiś autorytet, który pozwala nam stwierdzić to, co chcemy powiedzieć. Mówimy: Ale przecież widziałem to na …

Znamiona Kościoła, cz. 1

Bogumił Jarmulak 1. Pytanie Czy zadaliście sobie kiedyś pytanie, co wyróżnia kościół od innych grup społecznych? Po czym poznamy, że mamy do czynienia z kościołem, a nie z organizacją misyjną, …

Józef

Bogumił Jarmulak Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. List do Rzymian 8:28 Józef znalazł się …

Jezus przyszedł w ciele

Bogumił Jarmulak „Po tym poznawajcie Ducha Bożego: Wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest.” – 1 Jana 4:2 Zazwyczaj musimy przekonywać ludzi, że Jezus …

Jan Kalwin

Bogumił Jarmulak Jan Kalwin to jeden z najbardziej znanych reformatorów Kościoła. Wzbudza też najwięcej emocji zarówno ze względu na swoją teologię, a szczególnie naukę o predestynacji, jak i działalność w …

Historie pełne treści

Bogumił Jarmulak Dlaczego lubimy opowiadania Polacy nie czytają zbyt wiele – statystycznie jedną książkę na półtora roku. Większość z nas lubi jednak opowiadania i historie. Dlaczego? Myślę, że nie chodzi …

Głoszenie Słowa

Bogumił Jarmulak „Cokolwiek wcześniej zostało napisane, dla naszego pouczenia zostało napisane, abyśmy przez wytrwałość i zachętę, jakie płyną z Pism, nadzieję mieli. Bóg zaś, który jest źródłem wytrwałości i zachęty, …

Gdzie są ci wszyscy mężczyźni?

Bogumił Jarmulak „Głoś kazania dla kobiet, a pozyskasz kobiety. Głoś kazania dla mężczyzn, a pozyskasz mężczyzn, kobiety i dzieci.” Steve M. Schlissel, pastor O trafności powyższego stwierdzenia nietrudno się przekonać. …

Eutanazja

Bogumił Jarmulak Z powodu decyzji rządów Holandii i Belgii ponownie rozgorzała dyskusja o eutanazji. Pierwotnie termin eutanazja oznaczał dobrą lub szczęśliwą śmierć. Dzisiaj używa się go na oznaczenie zabójstwa z …

Etyka

Bogumił Jarmulak Żyjemy w czasach, gdy kwestie etyczne należą do najczęstszych tematów rozmów. Daje to chrześcijanom szansę na złożenie świadectwa o Chrystusie ludziom, którzy zazwyczaj nie okazują zainteresowania Ewangelią. Niestety …

Edukacja – brama do przyszłości

Bogumił Jarmulak „Los imperiów zależy od edukacji młodzieży.” Arystoteles „By kontrolować przyszłość, trzeba kontrolować edukację.” R. J. Rushdoony Józef Stalin był złym człowiekiem. Czasami miał jednak rację. Choćby wtedy, gdy …

Dzieci i Królestwo

Bogumił Jarmulak „Wtedy przyniesiono Mu dzieci, aby włożył na  nie ręce i pomodlił się za nie, lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. Ale Jezus rzekł: ‘Dopuśćcie dzieci i nie przeszkadzajcie …

Dla kogo nabożeństwo?

Bogumił Jarmulak Współczesne kościoły coraz bardziej odchodzą od tradycyjnego modelu nabożeństwa. Niektóre już dawno zarzuciły zwyczaj zgromadzania się w niedzielę. Powodów jest kilka. Jedni twierdzą, że nabożeństwo w niedzielny poranek …

Debora: matka narodu

Bogumił Jarmulak Co roku obchodzimy Dzień Matki, ale coraz mniej młodych kobiet marzy o byciu matką. Macierzyństwo coraz częściej postrzegane jest jako przeszkoda w robieniu kariery lub samorealizacji. Wychowywanie dzieci …

Cierpiący Zbawiciel

Bogumił Jarmulak Patrząc na krzyż Gdy patrzymy na krzyż Chrystusa, nie mamy wątpliwości, że nasz Zbawiciel cierpiał za nasze grzechy. „Mąż boleści, doświadczony w cierpieniu. (…) Nasze cierpienia wziął na …

Chrześcijańska kultura

Bogumił Jarmulak Kultura to uzewnętrznienie religii. Henry Van Til Religia to szkielet, kultura to ciało. P. Andrew Sandlin I. Potrzeba chrześcijańskiej kultury Abraham Kuyper, premier Holandii w latach 1901-1905, mówiąc …

Chłopcy i mężczyźni

Bogumił Jarmulak Męskość to zdolność ofiarowania siły na ołtarzu dobra. Douglas Jones Już pisałem o feminizacji Kościoła (RwP, 1-2/2000). To samo można powiedzieć o rodzinie i szkole. W szczególny sposób …

Biblia i polityka

BOGUMIŁ JARMULAK Chcesz się nie bać władzy? Czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę. Jest ona bowiem na służbie u Boga, tobie ku dobremu. Ale jeśli czynisz źle, bój …

(Nie)tolerancja postmodernizmu

BOGUMIŁ JARMULAK Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem, którzy zamieniają ciemność na światło, a światło na ciemność, którzy przemieniają gorycz na słodycz, a słodycz na gorycz. Izajasz …