Ewangelizacja bez poczucia winy

Douglas Wilson Rozpocznę od bardzo ważnej uwagi. Jezus Chrystus wezwał apostołów do głoszenia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu (Mk. 16:15). Misję Kościoła znajdujemy w Wielkim Posłannictwie – czynienie uczniami wszystkich narodów, chrzczenie …