Oznajmianie prawdy

Mark Rushdoony „Ojciec synom oznajmi prawdę twoją.” Izajasz 38:19, Biblia Gdańska       Humanizm to idea kultu człowieka – przekonanie, że człowiek jest istotą najwyższą i dlatego autonomiczną. To …