Nawiązujemy do zasad wiary starożytnego Kościoła oraz nauczania takich reformatorów jak Marcin Luter i Jan Kalwin. Wierzymy w Trójjedynego Boga (Ojca, Syna i Ducha Świętego), którego Ewangelia o Jezusie Chrystusie ma moc zmieniać ludzkie życie i rzeczywistość wokół nas. Wierzymy, że jedynym natchnionym, nieomylnym i ostatecznym autorytetem w sprawach wiary oraz codziennej praktyki jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu.

Teologię naszych kościołów wyrażają wyznania wiary starożytnego Kościoła (Apostolskie Credo, Nicejskie Wyznanie Wiary, Symbol Chalcedoński), a także konfesje z czasów reformacji: Belgijskie Wyznanie Wiary, Katechizm Heidelberski, Kanony z Dort, Konfesja Sandomierska.