Wstyd

Mateusz Wichary Nie raz zastanawiałem się, jak opisać tę reakcję Adama i Ewy, gdy grzech wszedł w ich życie. Tę ucieczkę, krycie się i niepewność. Myślę, że słowem, które jakoś …

Święć Sabat

mateusz wichary „Tak zostały ukończone niebo i ziemia oraz cały ich zastęp. I ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił, i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które …

Kim jestem? Rdz 1:26-28

mateusz wichary Zajmiemy się dzisiaj odpowiedzią na tytułowe pytanie. Pierwsza uwaga: każdy człowiek w jakiś sposób odpowiada na to pytanie. Każdy człowiek ma bowiem pewien obraz siebie. Istnieje więc bardzo …

Zaklinanie rzeczywistości

mateusz wichary Kontrola nad rzeczywistością i próby jej sprawowania, czyli „zaklinanie” rzeczywistości, to jeden z najważniejszych odczuwanych przez człowieka braków. Użyłem słowo „zaklinanie”, gdyż kojarzy się z obrazem węża, który …

Zaufanie Słowu Stwórcy

mateusz wichary Ostatnim razem zastanawialiśmy się, co wynika z faktu, że Bóg jest Stwórcą. Teraz chciałbym, w oparciu o dwa kolejne wersety Księgi Rodzaju, zastanowić się nad sposobem, w jaki …

O radości i smutku

Mateusz Wichary W studiach teologicznych często omija się sferę połączenia systemu teologii z nastawieniem do życia, czyli z pewną stałą naszych emocji. Tymczasem, gdy czytamy Biblię, to okazuje się, że …