O NAS

Sola Scriptura (Tylko Pismo) – Pismo Święte jest najwyższym autorytetem, jedyną pewną i niezawodną normą wiary i życia.
Sola Gratia (Tylko łaska) – zniewolony grzechem człowiek może odzyskać wolność i życie wieczne tylko dzięki łasce Bożej objawionej w Jezusie Chrystusie.
Sola Fide (Tylko wiara) – Bóg usprawiedliwia grzeszników jedynie na podstawie wiary.
Soli Deo Gloria (Tylko Bogu należy się chwała) – celem i sensem ludzkiego życia jest oddawanie czci Jedynemu Bogu – Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu.
Solus Christus (Tylko Chrystus) – Jezus Chrystus jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi oraz jedyną drogą do zbawienia.

O nas

Nawiązujemy do zasad wiary starożytnego Kościoła oraz nauczania takich reformatorów jak Marcin Luter i Jan Kalwin. Wierzymy w Trójjedynego Boga (Ojca, Syna i Ducha Świętego), którego Ewangelia o Jezusie Chrystusie ma moc zmieniać ludzkie życie i rzeczywistość wokół nas. Wierzymy, że jedynym natchnionym, nieomylnym i ostatecznym autorytetem w sprawach wiary oraz codziennej praktyki jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu.

Teologię naszych kościołów wyrażają wyznania wiary starożytnego Kościoła (Apostolskie Credo, Nicejskie Wyznanie Wiary, Symbol Chalcedoński), a także konfesje z czasów reformacji: Belgijskie Wyznanie Wiary, Katechizm Heidelberski, Kanony z Dort, Konfesja Sandomierska.

About us

We go back to the early confessions of the Church (Apostles’ Creed, Nicene Creed and Chalcedon Creed) as well as to the teaching of such reformers as Martin Luther and John Calvin. We believe in the Triune God (Father, Son and the Holy Spirit), whose Gospel of Jesus Christ has the power to transform human life and reality around us. The Scriptures of the Old and New Testament is our highest and ultimate authority in faith and practice. In theology we subscribe also to the following confessions of the Reformation: Belgic Confession, Heidelberg Catechism, Cannons of Dort and Sandomir Confession.

Nasza społeczność

Wydarzenia

Gdańsk:
CZERWCÓWKI NA KASZUBACH
Kościół w Gdańsku organizuje coroczne obozy w długi weekend czerwcowy (z Bożym Ciałem). W planie: wykłady, społeczności, gry, zabawy, rekreacja, wycieczki…

STOISKO MISYJNE I ŚCIANA PYTAŃ DO PASTORA
W okresie wiosenno-letnim organizujemy akcje ewangelizacyjne w różnych miejscach Gdańska. Można zaopatrzyć się w bezpłatny egzemplarz Pisma Świętego, chrześcijańską literaturę. Spotkajmy się i porozmawiajmy przy ścianie pytań.
kontakt: bartosik7@gmail.com

Poznań:
REKOLEKCJE, WIECZORY PSALMÓW, KONCERTY, WYSTAWY i KONFERENCJE
w Starej Kaplicy przy ul. Grunwaldzkiej.
kontakt: poznan@reformacja.pl

Wrocław:
LETNIE OBOZY RODZINNE W GÓRACH
Kościół we Wrocławiu organizuje coroczne obozy rodzinne w górach. W planie: wykłady, społeczności, gry, zabawy, rekreacja, wycieczki…

MAJOWE REKOLEKCJE DLA DZIECI W RUPTAWIE
Doroczne trzydniowe wyjazdy dla dzieci z wykładem Bożego Słowa, wspólnymi modlitwami i śpiewem oraz wycieczkami i zabawami.
kontakt: reformowanywroclaw@gmail.com

ZAPRASZAMY NA OBÓZ RODZINNY w Górach Izerskich

GDZIE: Ośrodek „Zielona Niwa” w Karłowicach, nieopodal Gryfowa Śląskiego i Gór Izerskich (karlowickadolina.pl) KIEDY: 6-12 sierpnia (poniedziałek-niedziela) 2018 r. Obóz rozpoczynamy obiadokolacją w poniedziałek, a kończymy nabożeństwem w niedzielę. TEMAT …