Ospałość

Charles H. Spurgeon Nie można, będąc gnuśnym, cieszyć się społecznością z Chrystusem, bo jest On osobą, która nie ociąga się. Kiedy Jego lud chce z Nim rozmawiać, musi dochować Mu …