Kierunek reform

gniewomir giec Prorok Samuel, lider odnowy religijnej (1 Sam. 7:3-9), podjął się także sprawowania funkcji sędziego (1 Sam. 7:15-16). Starzejący się prorok przekazał wymiar sprawiedliwości synom (1 Sam. 8:1-2). Tutaj …