Muzyka w Kościele – cz.4

agata polaszek   Forma W Biblii nie znajdujemy dokładnych instrukcji, jaką budowę powinna mieć pieśń, aby w sposób nie budzący wszelkich wątpliwości spełnić wymogi „pieśni miłej Bogu”. Rozmaitość form jaką …

Muzyka w Kościele – cz.3

agata polaszek Z poprzednich rozważań wiemy, dlaczego muzyką powinniśmy chwalić naszego Pana. Poznaliśmy również, kilka ogólnych zasad biblijnych dla pieśni wykonywanych przez nas na zgromadzeniach.  Dla przypomnienia: 1) treść – …

Muzyka w Kościele – cz.2

agata polaszek Czasem zadajemy sobie pytanie, jak uwielbiać Boga. Aby się tego dowiedzieć, przeprowadzamy wnikliwe studia biblijne, organizujemy konferencje, etc. Wszystkim naszym staraniom towarzyszy modlitwa, czasem post. Cel jaki nam …

Muzyka w Kościele

agata polaszek Alleluja. Chwalcie Pana, bo tak jest dobrze, Śpiewajcie Bogu naszemu, bo tak jest wdzięcznie, Przystoi Mu pieśń pochwalna. Psalm 147:1 (tłum. Cz. Miłosz)       Zapewne każdy …