Roztropna kobieta

nancy wilson „Niech uczą młodsze kobiety, jak mają kochać mężów i dzieci, jak mają być trzeźwe, czyste, gospodarne, dobre, poddane swym mężom – aby nie bluźniono słowu Bożemu.”List do Tytusa …