Za kogo umarł Chrystus?

john owen

Chrystus umarł, aby przebłagać gniew Ojca za:
1. wszystkie grzechy wszystkich ludzi,
2. wszystkie grzechy niektórych ludzi,
3. niektóre grzechy wszystkich ludzi.

W poszczególnych przypadkach można by powiedzieć, że:
A. Jeżeli ostatnie stwierdzenie jest prawdziwe, wtedy każdy człowiek nadal musi odpowiedzieć za niektóre grzechy, a zatem nikt nie jest zbawiony.
B. Jeżeli drugie stwierdzenie jest prawdziwe, wtedy Chrystus umarł za wszystkie grzechy wszystkich wybranych na całym świecie – i to jest prawdą.
C. Jeżeli jednak pierwsze stwierdzenie jest prawdziwe, to dlaczego nie wszyscy ludzie są uwolnieni od kary za swoje grzechy? Możesz odpowiedzieć, że z powodu ich niewiary. Zapytam zatem, czy ta niewiara jest grzechem czy nie? Jeżeli tak, to czy Chrystus umarł również za ten grzech, czy nie umarł? Jeśli umarł, dlaczegóżby ten grzech niewiary, w odróżnieniu od innych grzechów za które umarł Chrystus, miał sprawić, że nie dostępują zbawienia? Ale jeżeli Chrystus nie umarł za grzech niewiary, to oznacza, że nie umarł za wszystkie ich grzechy!

Autor był kapelanem O. Cromwella i vice kanclerzem Uniwersytetu Oxfordzkiego.