Józef

Bogumił Jarmulak Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. List do Rzymian 8:28 Józef znalazł się …

Chrześcijańska kultura

Bogumił Jarmulak Kultura to uzewnętrznienie religii. Henry Van Til Religia to szkielet, kultura to ciało. P. Andrew Sandlin I. Potrzeba chrześcijańskiej kultury Abraham Kuyper, premier Holandii w latach 1901-1905, mówiąc …