Gdzie są ci wszyscy mężczyźni?

Bogumił Jarmulak „Głoś kazania dla kobiet, a pozyskasz kobiety. Głoś kazania dla mężczyzn, a pozyskasz mężczyzn, kobiety i dzieci.” Steve M. Schlissel, pastor O trafności powyższego stwierdzenia nietrudno się przekonać. …

Dzieci i Królestwo

Bogumił Jarmulak „Wtedy przyniesiono Mu dzieci, aby włożył na  nie ręce i pomodlił się za nie, lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. Ale Jezus rzekł: ‘Dopuśćcie dzieci i nie przeszkadzajcie …