Reformacja w Polsce (strona w trakcie przebudowy)


Strona główna Historia reformacji Blogi Publikacje Psałterz Multimedia Kontakt

Publikacje


Apologetyka:
  "Dlaczego i co" - Douglas Jones
  "Dlaczego wierzę w Boga" - Cornelius Van Till
  "Apologia kalwinizmu" – Charles Spurgeon

Wyznania wiary:
  Apostolskie wyznanie wiary (II wiek)
  Atanazjańskie Wyznanie Wiary (V wiek)
  Konstantynopolitańskie Wyznanie Wiary (AD 381)
  Nicejskie wyznanie wiary (AD 381)
  Decyzja Soboru Chalcedońskiego (AD 451)
  Genewskie Wyznanie Wiary (AD 1536)
  Belgijskie Wyznanie Wiary (AD 1559)
  Konfesja Sandomierska (AD 1570)
  Kanony z Dort (AD 1618-1619)
  Reformowany wykład wiary – Loraine Boettner

Katechizmy:
  Katechizm Heidelberski (AD 1563)
  Mały katechizm Westminsterski (AD 1647)

Inne:
  Konfederacja Kościołów Reformowanych w Polsce – KonstytucjaNajnowsze kazania:

[2014-01-19] Powołani, by przynosić zysk Królestwu Bożemu (2Kor 5,10) - Sebastian Smolarz

[2014-01-19] Niedziela po Epifanii (Izajasz 49,1-7) - Bogumił Jarmulak

[2013-12-15] Boże Narodzenie zmienia świat (Mt 2,1-3) - Paweł Bartosik